Trilinguismoa

Gure haurrak hezkuntza-bidaian hasten direnean, lehen urteetan ingelesean murgiltzeak duen garrantzia azpimarratzen dugu. Oinarri honek arrakastarako prestatzen ditu, eta aurrera egin eta maila altuagoak lortu ahala, gure ikasleek hiru hizkuntzetan komunikazio trebetasun sendoak gara ditzaten lan egiten dugu. Horrela, gero eta globalizatuagoa dagoen gure gizartean oso baliagarria izango zaien gaitasun eleanitz baliotsua ematen diegu.

Lerro hirueleduna eskaintzen dugu, ingelesez erabat murgilduz hasten dena eta Bigarren Hezkuntzaren amaieran hiru hizkuntzen elkarbizitzarekin amaitzen dena.

Ingelera

Ikasleek ingelera ahoz eta idatziz menperatzea oinarrizko helburua da guretzat. Eguneroko lanean zein eskolatik kanpoko ekintzetan, ingelera erabiltzen dugu hezkuntza eta komunikazio hizkuntza moduan.

Behar izanez gero, eskolara gutxieneko ezagutzarik gabe iristen diren ikasleei zuzenduriko egokitze programa bat du gure Ingelera Departamentuak.

Era berean, eta Euskera Departamentuarekin elkarlanean, ikasle bakoitza dagokion hizkuntza mailan kokatzen dugu.

Lehen Hezkuntzako azken bi kurtsotan hasi eta DBHn zehar, gure ikasleak azterketa internazionalak gainditzeko prestatzen ditugu (ESOL).

Eskolatze guztian zehar, gure ikasleek kanpoko azterketen irizpideen araberako ingelera probak egiten dituzte, eta Cambridge Univertsitateko azterketa ofizialekin amaitzen dituzte ikasketak (First Certificate edo Advance).

KET

GRADE 5

PET

GRADE 6 – ESO 1

FCE

ESO1 – ESO 2

CAE

ESO 3 – ESO 4

Euskera

Euskara ikastea oinarrizko eskubidea izateaz gain, gure gizartean gero eta beharrezkoagoa da; hori dela eta, gure ikasleak eskolara iristen diren unetik euskara modu atsegingarri eta aberasgarrian bereganatzen saiatzen gara, ahoz zehin idatziz komunikatzeko erraztasuna izan dezaten.

Eskola-orduetan euskararen erabilpena bultzatzen da, besteak beste Ingurunearen Ezaguera, Heziketa Fisikoa, Teknologia edo Heziketa Plastikoa ikasgaietan, eta baita jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoetan ere.

Eskakizun maila indartze aldera, eskolaz kanpoko ebaluaketak egiten dira Lehen eta Bigarren Hezkuntzako zenbait kurtsotan (Grade 6, DBH 1 eta 2 ).

Gaztelera

Haurrek 4 eta 5 urte dituztenean hasten gara gazteleraz irakurmena eta idazmena lantzen, eredu konstruktibistaren bitartez.

Oinarrizko ideia honetan datza: eskolan hasterako txikiak irakurmenaren inguruko hainbat ezagupenen jabe dira, ohituta bait daude, egunero ingurunearekin duten interakzioari esker, hainbat logotipo eta hitz ikustera: beren edo gurasoen izena, esaterako.

Hortik abiatuta, apurka, hitzekin jolasean esperimentatzera bultzatzen ditugu haurrak: konparazio eta esperimentazio bidez hizkuntza dekodifikatzera iristen diren arte. Hazten doazen heinean, ezagupenak barneratu ahala, hizkuntza kodean murgilduko dira, irakurmena eta idazmena zuzentzen dituzten arauak menperatuz.

Konstruktibismoaren bidez, hizkuntza idatzian murgildurik bizi diren haurren garapen psikologiko eta kognitibora egokitzea lortu nahi da.

Hauxe da eredu honen ideia nagusia: alfabeto kodea menderatu baino lehen ere testuak irakurri eta idatzi daitezkeela. Idazmenaren inguruan hipotesi desberdinak eraikiz ikasten dute haurrek. Ikasketa prozesu horretan, hipotesiak geroz eta zehatzagoak dira, gradualki gure alfabeto kodearekin bat egiten duten arte.

Azken finean, ikaslea hizkuntza idatzian norbere garapen prozesua errespetatuz murgiltzea bideratzen da, horrek ikasketa prozesua eta lanarekiko binkulazio sendoagoa dakarrelarik.

Haur-hezkuntza

Hizkuntza nagusia ingelesa bada ere, 3 urteko gelan euskarazko saioak gehitzen ditugu, eta 4 eta 5 urteko geletan, berriz, gaztelaniaz, irakurketa eta idazketaren ikasketa prozesu zirraragarriari hasiera ematen zaio.

Ingelera

Gaztelera

Euskera

1 year

25 h

0 h

0 h

2 years

25 h

0 h

0 h

3 years

20 h

0 h

5 h

4 years

16 h

4 h

5 h

5 years

16 h

5 h

4 h

Lehen hezkuntza

Etapa honetan, ingelesa da hizkuntza nagusia. Ingelesez zientziak, matematikak edo artea irakasten dira, eta tutoreekin komunikazio hizkuntza da. Pixkanaka, gaztelania, euskara eta ingeleseko orduak parekatzen doaz, matematika gaztelaniaz ematen baita 4. mailatik aurrera eta artea euskaraz, 6. mailan hasita.

Ingelera

Gaztelera

Euskera

Grade 1

17 h

5 h

8 h

Grade 2

17 h

5 h

8 h

Grade 3

17 h

5 h

8 h

Grade 4

12 h

10 h

8 h

Grade 5

10 h

10 h

10 h

Grade 6

10 h

10 h

10 h

Bigarren hezkuntza

Helburua ikasleak eleaniztunak izatea da. Horrek esan nahi du etapa honetan irakasten diren hiru hizkuntzak elkarbizi direla hizkuntza horien ikaskuntza eta ezagutza sustatzeko.

Ingelera

Gaztelera

Euskera

ESO 1

12 h

9 h

9 h

ESO 2

12 h

10 h

8 h

ESO 3

10 h

10 h

10 h

ESO 4

8 h

12 h

10 h